Publikationer

Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020 är den politiskt antagna utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transporter. Systemanalysen visar Stockholm-Mälarregionens prioriterade ...

Läs mer

En Bättre Sits Storregional Godsstrategi

Denna strategi utgår från den första delrapportens arbete med mål, nulägesbild och utmaningar, med syfte att lägga fast strategier och ...

Läs mer

Systemanalys 2020

Framtidens resor. Systemanalys 2020. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Resultatet är Systemanalys ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2018 (2020)

Mälardalsrådet har för sjunde gången sedan 2004 låtit ta fram kartor över arbetspendling i den egna regionen baserat på statistik ...

Läs mer

Underlagsrapport: Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen från En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik

Rapporten Storregional kollektivtrafik är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Läs mer

Underlagsrapport: 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten och konkurrenskraften avgörande. Rapporten ...

Läs mer

Underlagsrapport: Framtidens resande

Transportsystemet är under ständig förändring och det är svårt att förutse hur ny teknik och förändrade beteenden kan påverka spelplanen ...

Läs mer

Samrådssvar om revideringen av TEN-T (engelska)

The regional land-use planning authorities and public transport authorities in the Swedish regions of Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Gävleborg, ...

Läs mer
1 2 3 4