Publikationer

En Bättre Sits i Världen

Stockholm-Mälarregionen är i hög grad sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt ...

Läs mer

Underlagsrapport: Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen – delrapport 1

Väl fungerande godstransporter är grunden i den arbetsdelning och handel som byggt det moderna samhället. Syftet med föreliggande storregionala godsstrategi ...

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys 2016

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Mälardalsrådet har i fyra omgångar tidigare (åren 2004, 2006, 2010 och 2014) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den ...

Läs mer

Rapport: kollektivtrafikaspekter som påverkar resandet

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om hur kostnaden för resor med kollektivtrafik och bil påverkar färdmedelsvalet. En del ...

Läs mer

Sammanställning av kunskapsunderlag – underlag för stirregional systemanalys för Östra Mellansverige

Rapporten är ett underlag för storregional systemanalys som redogör för transportinfrastruktur och resmönster för såväl regionala som för nationella och ...

Läs mer

RAPPORT RESOR OCH TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE

Syftet med den här rapporten är att skapa en samlad bild, ökad kunskap och förståelse för hela storregionens transporttillgänglighet innefattande ...

Läs mer

Rapport: Beslutade åtgärder, deluppdrag B3

Deluppdrag B3 ingår som del i deluppdrag B – Internationella, nationell och regionala transportsamband. Rapporten består i huvudsak av att ...

Läs mer

Rapport: Flerkärnighet och funktionella samband i Östra Mellansverige

Syftet med rapporten och temagruppens uppdrag är att analysera rörlighet och samband i ett storregionalt perspektiv och vad det har ...

Läs mer

Rapport: Flygplatser

Syftet med denna utredning är att beskriva och analysera flygplatserna i Östra Mellansverige med avseende på funktion, kapacitet och roll ...

Läs mer
1 2 3 4