Publikationer

Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor blir allt viktigare för att möta samhällets behov och utmaningar. Rapportens fokus är: strukturella ...

Läs mer

Innovation i allmänhetens tjänst

Erfarenheter och fortsatta vägar för stärkt innovationsförmåga i fem län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland.

Läs mer