Publikationer

Rekrytering till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Närhet till högre utbildning spelar stor roll för studenters val av högskola. Studenter vars föräldrar saknar högskoleutbildning väljer i högre ...

Läs mer

Bristen på samhällsbyggare i infrastruktursektorn

Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm-Mälarregionen samt i övriga delar av landet är starkt beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Idag råder dock ...

Läs mer

En Bättre Matchning Storregionala Systembild

Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste frågorna för vår tillväxt och konkurrenskraft. Systembilden visar en översiktlig och avgränsad del av ...

Läs mer

UniverCITY nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap

UniverCITY Partnerships Conference hölls i Stockholm och Uppsala den 12–14 oktober 2016. Konferensen presenterade strategier, metoder och partnerskap mellan städer, ...

Läs mer

UniverCITY key ingredients for successful partnership (English)

The UniverCITY Partnerships Conference took place in Stockholm and Uppsala on 12-14 October 2016. The conference presented strategies, methods and ...

Läs mer

Statistik för samtliga län och kommuner i Sverige: Antagna yrkesvux, YH – län, kommuner Excel pivot

Statistiken inhämtades från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Skolverkets statistik över yrkesvux är behäftat med ett flertal olika svårigheter som ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Stockholms län – Kommuner i Stockholms län– Excel pivottabell Stockholm

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Stockholms ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Södermanlands län – Kommuner i Södermanlands län– Excel pivottabell Södermanland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Södermanlands ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östergötlands län – Kommuner i Östergötlands län– Excel pivottabell Östergötland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Östergötlands ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Örebro län – Kommuner i Örebro län– Excel pivottabell Örebro

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Örebro ...

Läs mer
1 2 3