Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Västmanlands län – Kommuner i Västmanlands län– Excel pivottabell Västmanland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Västmanlands ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Uppsala län – Kommuner i Uppsala län – Excel pivottabell Uppsala

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Uppsala ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östra Mellansverige

Målet med kartläggningen är att bidra med ett kunskapsunderlag som visar hela Östra-Mellansveriges utbud av yrkesutbildningar de senaste åren. Vår ...

Läs mer

Internationaliseringen av den högre utbildningen: Hur kan näringslivet bidra till att Stockholm-Mälarregionen attraherar internationella studenter?

Det finns ett politiskt samförstånd om att internationaliseringen av den högre utbildningen är viktig och att Sverige ska vara attraktivt ...

Läs mer

Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen: Nuläge och utmaningar

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för fortsatta diskussioner om den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten besvarar frågor ...

Läs mer

Vad hände med internationaliseringen?

Med denna rapport vill vi belysa hur avgifterna påverkat lärosätena i vår egen region. Vi vill också ge en bild ...

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen kan bättre! 4 utmaningar för kunskapsregionen

Vi lever i en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass. Här finns många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. ...

Läs mer

Den kommunala utbildningssektorn

Denna rapport är en sammanställning av tillgänglig statistik som syftar till att synliggöra inriktning och omfattning av den kommunalt finansierade ...

Läs mer

Forskning och innovation i Stockholm-Mälarregionen

Materialet omfattar följande 11 minirapporter: Sverige svarar bara för runt 1 procent av världens FoU. Och andelen minskar för såväl ...

Läs mer

Röster om grund- och gymnasieskolan

Det finns många olika perspektiv på hur man kan se på grund- och gymnasieskolan, speciellt i en tid som nu ...

Läs mer
1 2 3