Publikationer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2018 (2020)

Mälardalsrådet har för sjunde gången sedan 2004 låtit ta fram kartor över arbetspendling i den egna regionen baserat på statistik ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Mälardalsrådet har i fyra omgångar tidigare (åren 2004, 2006, 2010 och 2014) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Mälardalsrådet har i tre omgångar tidigare (åren 2004, 2006 och 2010) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna ...

Läs mer