Publikationer

En Bättre Sits Storregional Godsstrategi

Denna strategi utgår från den första delrapportens arbete med mål, nulägesbild och utmaningar, med syfte att lägga fast strategier och ...

Läs mer

Underlagsrapport: Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen från En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik

Rapporten Storregional kollektivtrafik är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Läs mer

Underlagsrapport: 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten och konkurrenskraften avgörande. Rapporten ...

Läs mer

Underlagsrapport: Framtidens resande

Transportsystemet är under ständig förändring och det är svårt att förutse hur ny teknik och förändrade beteenden kan påverka spelplanen ...

Läs mer

Underlagsrapport: Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen – delrapport 1

Väl fungerande godstransporter är grunden i den arbetsdelning och handel som byggt det moderna samhället. Syftet med föreliggande storregionala godsstrategi ...

Läs mer