Kompetens och innovation

Här hittar du våra rapporter och publikationer relaterade till kunskaps- och kompetensförsörjning.

2014

Rapport

Internationaliseringen av den högre utbildningen Hur kan näringslivet bidra till att Stockholm-Mälarregionen attraherar internationella studenter?