Publikationer

Lärdomar från fyra bencharkingresor

Mälardalsrådet har genomfört fyra s k benchmarkingresor mellan 2005 och 2010. Benchmarkingresorna syftar till att jämföra och lära av andra konkurrenskraftiga storstadsregioner i världen och att bygga relationer mellan ledande företrädare för politik, näringsliv och akademi. Totalt har cirka 100 ledande personer från Stockholm Mälarregionen deltagit. Resorna har gått till Seattle 2005, Dublin 2007, Singapore/Kuala Lumpur 2008 och Helsingfors 2010. I denna rapport ges en samlad bild av vad benchmarkingresorna har genererat i termer av lärdomar och nätverksbyggande. Resultatet bygger på djupintervjuer med ett 15-tal deltagare vid resorna samt analys av underlag och utvärderingar från de fyra benchmarkingresorna.

« Tillbaka