Publikationer

Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor blir allt viktigare för att möta samhällets behov och utmaningar. Rapportens fokus är: strukturella förutsättningar som gynnar innovation, ledarskapets roll för innovationsförmåga och den innovativa kulturen.
« Tillbaka