Publikationer

NIO KONKURRENSKRAFTIGA STORSTADSREGIONER I VÄRLDEN

Det finns omkring 400 städer i världen med över en miljon invånare. Huvuddelen av jordens invånare kommer inom en snar framtid att bo i städer. När länderna i väst går in i en postindustriell tjänsteekonomi, flyttas mycket av industriproduktionen till utvecklingsländer som de asiatiska tigerekonomierna (Sydkorea, Hong Kong, Taiwan och Singapore samt senare Malaysia och Thailand) och Kina, Indien och Brasilien. Dessa länder klättrar successivt upp i värdekedjan och får också en allt starkare tjänsteekonomi. I detta underlag har vi valt att ta med tre städer i ekonomier under utveckling; Shanghai, Sao Paulo och Bangalore och Singapore, som mer liknar länderna i väst, samt fem städer i utvecklade ekonomier, varav en, Dublin, har haft en mycket snabb utveckling sedan inträdet i den Europeiska unionen.

« Tillbaka