Inriktningsmål för Mälardalsrådet

Utgångspunkten för inriktningsmålen tas i det internationella perspektivet. Det handlar om att stärka Stockholm-Mälarregionens globala konkurrens- och attraktionskraft. Att regionen är attraktiv för människor att driva företag, leva och verka i.

Inriktningsmål 2020

Utgångspunkten för inriktningsmålen tas i det internationella perspektivet. Det handlar om att stärka Stockholm-Mälarregionens globala konkurrens- och attraktionskraft. Att regionen är att attraktiv för människor att driva företag, leva och verka i. En växande region som utvecklas på ett hållbart sätt, är öppen mot omvärlden, har god tillväxt och goda framtidsutsikter.

Inriktningsmålen anger huvudinriktning och ramar för det storregionala arbetet i Mälardalsrådet och utgör därmed underlag för budget och verksamhetsplan. Mälardalsrådet arbetar utifrån dessa två inriktningsmål 2020:

En sammanhållen region
En stark kunskapsregion

Inriktningsmål