Stadsutveckling med samverkan

Mälardalsrådet har tagit fram en rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Med rapporten har vi haft ambitionen att konkret visa vilka faktorer som gör att idéer blir till verklighet. Det handlar inte minst om samverkan mellan olika aktörer och offentliga organisationer.

Syftet har varit att beskriva ett antal framgångsrika projekt, att inspirera och att lära. Projekten visar att medvetenhet kring arbetsmetod, tydlig organisation och också kreativa arbetsmetoder är viktigt för att nå ut med idéer och lyckas med genomförandet. Inget av projekten skulle ha kommit till om det inte fanns människor som tror på sina idéer – och likaså att det inom det offentliga och i politiken finns stöd och tilltro till att kulturella och kreativa näringar har en betydelse för utveckling av attraktiva miljöer där näringsliv och kultur möts och där invånarna själva får möjlighet att engagera sig och skapa det

offentliga rummet.

Hämta rapporten Stadsutveckling_med_kultur_Malardalsradet_20140616.

 

Parallellt med arbetet med rapporten arrangerade Mälardalsrådet ett seminarium för ledare inom offentliga verksamheter för att diskutera hur man i framtiden vill samverka i regionen för att stärka kulturella och kreativa sektorn. Kreativa mötesplatser är en sammanfattning från seminariet där idéer för framtida samverkan är samlade, ytterligare fem goda exempel från regionen och Tillväxtverkets reflektion av möjligheterna i regionen.

Sammanfattningen finns Kreativa_mötesplatser.

Mälardalsrådets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ”Kreativa mötesplatser” för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.