Publikationer

Underlagsrapport: 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten och konkurrenskraften avgörande. Rapporten ...

Läs mer

Underlagsrapport: Framtidens resande

Transportsystemet är under ständig förändring och det är svårt att förutse hur ny teknik och förändrade beteenden kan påverka spelplanen ...

Läs mer

Samrådssvar om revideringen av TEN-T (engelska)

The regional land-use planning authorities and public transport authorities in the Swedish regions of Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Gävleborg, ...

Läs mer

Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor blir allt viktigare för att möta samhällets behov och utmaningar. Rapportens fokus är: strukturella ...

Läs mer

En Bättre Sits i Världen

Stockholm-Mälarregionen är i hög grad sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt ...

Läs mer

Stockholm Oslo-rapport

Utbytet mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen är stort och underlättas av regionernas likheter. Rapporten bygger på statistik och en intervjustudie med ...

Läs mer

Reserapport Berlin

Den 31 januari – 2 februari 2018 åkte ca 40 ledande representanter från akademi, politik och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen till ...

Läs mer

En Bättre Matchning Storregionala Systembild

Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste frågorna för vår tillväxt och konkurrenskraft. Systembilden visar en översiktlig och avgränsad del av ...

Läs mer

Underlagsrapport: Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen – delrapport 1

Väl fungerande godstransporter är grunden i den arbetsdelning och handel som byggt det moderna samhället. Syftet med föreliggande storregionala godsstrategi ...

Läs mer

Innovation i allmänhetens tjänst

Erfarenheter och fortsatta vägar för stärkt innovationsförmåga i fem län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland.

Läs mer
1 2 3 4 8