Publikationer

En Bättre Sits Storregional systemanalys 2016

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Mälardalsrådet har i fyra omgångar tidigare (åren 2004, 2006, 2010 och 2014) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den ...

Läs mer

Reserapport Amsterdam- Utrecht

Under 2015-2016 tittade Mälardalsrådet närmare på världsstaden Amsterdam och den framgångsrika Utrechtregionen i Nederländerna. En delegation bestående av ledande representanter ...

Läs mer

UniverCITY nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap

UniverCITY Partnerships Conference hölls i Stockholm och Uppsala den 12–14 oktober 2016. Konferensen presenterade strategier, metoder och partnerskap mellan städer, ...

Läs mer

UniverCITY key ingredients for successful partnership (English)

The UniverCITY Partnerships Conference took place in Stockholm and Uppsala on 12-14 October 2016. The conference presented strategies, methods and ...

Läs mer

Rapport: kollektivtrafikaspekter som påverkar resandet

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om hur kostnaden för resor med kollektivtrafik och bil påverkar färdmedelsvalet. En del ...

Läs mer

Sammanställning av kunskapsunderlag – underlag för stirregional systemanalys för Östra Mellansverige

Rapporten är ett underlag för storregional systemanalys som redogör för transportinfrastruktur och resmönster för såväl regionala som för nationella och ...

Läs mer

RAPPORT RESOR OCH TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE

Syftet med den här rapporten är att skapa en samlad bild, ökad kunskap och förståelse för hela storregionens transporttillgänglighet innefattande ...

Läs mer

Rapport: Beslutade åtgärder, deluppdrag B3

Deluppdrag B3 ingår som del i deluppdrag B – Internationella, nationell och regionala transportsamband. Rapporten består i huvudsak av att ...

Läs mer

Statistik för samtliga län och kommuner i Sverige: Antagna yrkesvux, YH – län, kommuner Excel pivot

Statistiken inhämtades från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Skolverkets statistik över yrkesvux är behäftat med ett flertal olika svårigheter som ...

Läs mer
1 2 3 4 5 8