Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östergötlands län – Kommuner i Östergötlands län– Excel pivottabell Östergötland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Östergötlands ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Örebro län – Kommuner i Örebro län– Excel pivottabell Örebro

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Örebro ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Västmanlands län – Kommuner i Västmanlands län– Excel pivottabell Västmanland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Västmanlands ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Uppsala län – Kommuner i Uppsala län – Excel pivottabell Uppsala

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Uppsala ...

Läs mer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östra Mellansverige

Målet med kartläggningen är att bidra med ett kunskapsunderlag som visar hela Östra-Mellansveriges utbud av yrkesutbildningar de senaste åren. Vår ...

Läs mer

Rapport: Flerkärnighet och funktionella samband i Östra Mellansverige

Syftet med rapporten och temagruppens uppdrag är att analysera rörlighet och samband i ett storregionalt perspektiv och vad det har ...

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan

De exempel som rapporten diskuterar har valts ut för att belysa några olika perspektiv. Gemensamt för alla exempel är att ...

Läs mer

Rapport: Flygplatser

Syftet med denna utredning är att beskriva och analysera flygplatserna i Östra Mellansverige med avseende på funktion, kapacitet och roll ...

Läs mer

Kärnstäder benchmark

Gemensamt för kärnstäderna är att de tillhör en storstadsregion och spelar kompletterande roller i förhållande till storstaden. Syftet med studien ...

Läs mer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Mälardalsrådet har i tre omgångar tidigare (åren 2004, 2006 och 2010) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna ...

Läs mer
1 2 3 4 5 6 8