Publikationer

EBS nuläge och utmaningar i Östra Mellansverige

Detta dokument är en översiktlig sammanställning av de kartläggningar och politiska diskussioner om nuläge och utmaningar som har skett i ...

Läs mer

Reserapport London

London är en av världens mest attraktiva storstadsregioner. Varför är det så och hur gör man? Ledande representanter från politik, ...

Läs mer

Internationaliseringen av den högre utbildningen: Hur kan näringslivet bidra till att Stockholm-Mälarregionen attraherar internationella studenter?

Det finns ett politiskt samförstånd om att internationaliseringen av den högre utbildningen är viktig och att Sverige ska vara attraktivt ...

Läs mer

Rapport: Ett transportsystem i Östra Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen

Syftet med rapporten var att ta fram ett fördjupat underlag om de långsiktiga transportmålen för Östra Mellansverige (EBSmål). Rapporten ska ...

Läs mer

Godsstudie: Gemensam rapport

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Teknisk rapport

Den här rapporten beskriver den metod som har vidareutvecklats inom ramen för projektet Godsflöden i Östra Mellansverige som syftar till ...

Läs mer

Godsstudie: Gotland

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Stockholm

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Södermanland

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Uppsala

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer
1 3 4 5 6 7 8