Publikationer

Godsstudie: Västmanland

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Örebro

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Godsstudie: Östergötland

Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige syftar till att bidra till ökad kunskap om godstransporter i Östra Mellansverige och att vidareutveckla ...

Läs mer

Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen: Nuläge och utmaningar

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för fortsatta diskussioner om den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten besvarar frågor ...

Läs mer

Stockholm report 2012

The Stockholm Report 2012 highlights the positioning of the Stockholm region in the world. These international rankings display and highlight ...

Läs mer

Vad hände med internationaliseringen?

Med denna rapport vill vi belysa hur avgifterna påverkat lärosätena i vår egen region. Vi vill också ge en bild ...

Läs mer

Vårt industriella kulturarv i Mälardalen - en vägvisare till industrihistorien

Rapporten är en sammanställning som innehåller över 100 arkiv och museer i Stockholm-Mälarregionen. Allt för att du som önskar forska ...

Läs mer

Lärdomar från fyra bencharkingresor

Mälardalsrådet har genomfört fyra s k benchmarkingresor mellan 2005 och 2010. Benchmarkingresorna syftar till att jämföra och lära av andra ...

Läs mer

Stockholm report 2011

The Stockholm Report 2011 highlights the positioning of the Stockholm region in the world. These international rankings display and highlight ...

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen kan bättre! 4 utmaningar för kunskapsregionen

Vi lever i en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass. Här finns många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. ...

Läs mer
1 4 5 6 7 8