Publikationer

Rapport Oslo Stockholm

I den här rapporten söker vi ringa in omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga samspelet och kontaktmönstret mellan ...

Läs mer

Den kommunala utbildningssektorn

Denna rapport är en sammanställning av tillgänglig statistik som syftar till att synliggöra inriktning och omfattning av den kommunalt finansierade ...

Läs mer

Forskning och innovation i Stockholm-Mälarregionen

Materialet omfattar följande 11 minirapporter: Sverige svarar bara för runt 1 procent av världens FoU. Och andelen minskar för såväl ...

Läs mer

Röster om grund- och gymnasieskolan

Det finns många olika perspektiv på hur man kan se på grund- och gymnasieskolan, speciellt i en tid som nu ...

Läs mer

Stockholm report 2010

Present-day Stockholm is a result of past investments, skilful entrepreneurs and successful integration in the world economy. As you can ...

Läs mer

Vilka roller spelar universitet och högskolor?

I Stockholm-Mälarregionen finns det 25 universitet och högskolor och regionen har en hög andel högutbildade, 42 procent, att jämföras med ...

Läs mer

Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Stockholm-Mälarregionen har en hög andel högutbildade, 42 procent, att jämföras med snittet i Sverige som ligger på 36 procent. I ...

Läs mer

Stockholm report 2009

Present-day Stockholm is a result of past investments, skilful entrepreneurs and successful integration in the world economy. This is where ...

Läs mer

TORONTO OCH MONTRÉAL – TVÅ KONKURRENSKRAFTIGA STÄDER I NORDAMERIKA

Mycket förenar Toronto, Montréal och Stockholm-Mälarregionen – bl.a. hög internationell attraktionskraft, närhet till stor internationell marknad, väl fungerande institutioner, högteknologi ...

Läs mer

Stockholm report 2007

Stockholm, capital region in one of the Scandinavian countries is characterized by being a waterfront region; and water has always ...

Läs mer
1 5 6 7 8