Publikationer

TORONTO OCH MONTRÉAL – TVÅ KONKURRENSKRAFTIGA STÄDER I NORDAMERIKA

Mycket förenar Toronto, Montréal och Stockholm-Mälarregionen – bl.a. hög internationell attraktionskraft, närhet till stor internationell marknad, väl fungerande institutioner, högteknologi ...

Läs mer

Stockholm report 2007

Stockholm, capital region in one of the Scandinavian countries is characterized by being a waterfront region; and water has always ...

Läs mer

NIO KONKURRENSKRAFTIGA STORSTADSREGIONER I VÄRLDEN

Det finns omkring 400 städer i världen med över en miljon invånare. Huvuddelen av jordens invånare kommer inom en snar ...

Läs mer
1 6 7 8