Publikationer

Rapport: Beslutade åtgärder, deluppdrag B3

Deluppdrag B3 ingår som del i deluppdrag B – Internationella, nationell och regionala transportsamband. Rapporten består i huvudsak av att sammanställa planerade och beslutade åtgärder avseende infrastrukturprojekt i nationell och regionala planer. Reinvestering samt drift- och underhåll har ej medtagits i sammanställningen. Arbetet har bedrivits i samråd med företrädare för Trafikverket samt planupprättare i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland.

« Tillbaka