Publikationer

RAPPORT RESOR OCH TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE

Syftet med den här rapporten är att skapa en samlad bild, ökad kunskap och förståelse för hela storregionens transporttillgänglighet innefattande både person och godstransporter för alla transportslag. Andra uppdrag inom samma delområde fokuserar på flygplatser respektive konsekvenser av åtgärderna i den nationella planen. Flygtransporter respektive åtgärderna i den nationella planen tas därför inte upp specifikt i den här rapporten. Arbetet som resulterat i den här rapporten har varit uppdelat i tre områden:


1. Innebörd och förhållningssätt till arbetet med det transeuropeiska transportnätet


2. Infrastrukturens funktion, trafikering, standard och kapacitet för väg, järnväg och sjötransport


3. Regionens handelsströmmar och kontakter

« Tillbaka