Publikationer

Reserapport Berlin

Den 31 januari – 2 februari 2018 åkte ca 40 ledande representanter från akademi, politik och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen till Berlin. Mälardalsrådets studieresor ska bidra till att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft samt stärka relationerna mellan politik, näringsliv och akademi. I fokus stod hållbar tillväxt och hur samarbete leder till starka konkurrenskraftiga regioner.
« Tillbaka