Publikationer

Reserapport Manchester 2020

Den 5-7 februari 2020 reste drygt 40 ledande representanter från akademi, politik och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen till Manchester i norra England. Studieresorna ska bidra till att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft och stärka relationerna mellan politik, näringsliv och akademi. Det är den nionde internationella studieresan som Mälardalsrådet anordnar för en triple helix-delegation.

Programmet omfattade frågor med nära koppling till Mälardalsrådets fokusområden, däribland det storregionala samarbetet i Greater Manchester och The Northern Powerhouse med infrastruktursamarbetet Transport for the North. Särskilt fokus lades på Manchesters förnyelse från industristad till världsstad samt besök på University of Manchester med frågor kring breddad rekrytering, forskning och innovationsamt samverkan med andra sektorer
« Tillbaka