Publikationer

Röster om grund- och gymnasieskolan

Det finns många olika perspektiv på hur man kan se på grund- och gymnasieskolan, speciellt i en tid som nu då många olika förändringar är på gång. I föreliggande rapport har vi samlat ett antal av dessa olika perspektiv genom att låta femton personer komma till tals. Rapporten gör inte anspråk på att täcka in vare sig alla perspektiv eller alla åsiktsriktningar, utan ska snarare ses som ett axplock av allt detta. Gemensamt för dem alla är dock att de reflekterar över hur de ser på skolan idag och hur dess framtida utmaningar ska hanteras.

« Tillbaka