Publikationer

Sammanställning av kunskapsunderlag – underlag för stirregional systemanalys för Östra Mellansverige

Rapporten är ett underlag för storregional systemanalys som redogör för transportinfrastruktur och resmönster för såväl regionala som för nationella och internationella samband. Åtgärder i den gällande infrastrukturplanen 2014-2025 och kvarstående brister för väg, järnväg och sjöfart i Östra Mellansverige diskuteras.

« Tillbaka