Publikationer

Stadsutveckling med samverkan

De exempel som rapporten diskuterar har valts ut för att belysa några olika perspektiv. Gemensamt för alla exempel är att det handlar om samverkan, framför allt mellan olika aktörer och offentliga organisationer. Rapporten tar särskilt upp det kulturella perspektivet, men tar en bred syn på kultur. Det innebär att exemplen i rapporten handlar om projekt som omfattar allt från musikevenemang till stadsodling som kulturellt uttryck.

« Tillbaka