Publikationer

Statistik för samtliga län och kommuner i Sverige: Antagna yrkesvux, YH – län, kommuner Excel pivot

Statistiken inhämtades från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Skolverkets statistik över yrkesvux är behäftat med ett flertal olika svårigheter som gör att tolkningen av resultaten ska göras med försiktighet. Mälardalsrådet och Länsstyrelsen i Stockholm har i dialog med Skolverket diskuterat bristerna och hur de påverkar användningen och tolkningen av kartläggningen. Statistiken presenteras i detta Excel dokument i pivottabeller. Samtliga län och kommuner i Sverige finns med (som under perioden utbildat inom yrkesvux och YH).

« Tillbaka