Publikationer

Stockholm-Mälarregionen kan bättre! 4 utmaningar för kunskapsregionen

Vi lever i en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass. Här finns många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men den globaliserade ekonomin ställer krav på ständig förnyelse. Vi står inför stegrande behov av kvalificerad arbetskraft och innovativa företag. Samtidigt hårdnar konkurrensen om studenter och forskare. Sveriges ledande storstadsregion har utmärkta förutsättningar. Men det krävs ytterligare kraftsamling. Mälardalsrådets kartläggning visar att regionen underpresterar på flera områden.

« Tillbaka