Publikationer

Stockholm Oslo-rapport

Utbytet mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen är stort och underlättas av regionernas likheter. Rapporten bygger på statistik och en intervjustudie med utvalda representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor i de båda regionerna. Denna rapport bygger vidare på en tidigare rapport från Mälardalsrådet, Osloregionen och dåvarande Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting från 2010.
« Tillbaka