Publikationer

TORONTO OCH MONTRÉAL – TVÅ KONKURRENSKRAFTIGA STÄDER I NORDAMERIKA

Mycket förenar Toronto, Montréal och Stockholm-Mälarregionen – bl.a. hög internationell attraktionskraft, närhet till stor internationell marknad, väl fungerande institutioner, högteknologi och hög forskningsintensitet, kreativitet och innovationer. Men också lokaliseringen vid vattnet, skalan med inte allt för stora städer med väl utvecklade kommunikationer, kulturell mångfald, god livskvalitet och naturskön miljö. Med dessa likheter i minnet, är det intressant att dra paralleller, att jämföra och lära och att spegla Stockholm-Mälarregionen i dessa båda kanadensiska storstadsregioner. Rapporten har tagits fram av Suzanne Dufresne, tidigare verksam vid Regionplaneoch trafikkontoret i Stockholm och numera bosatt i Kanada.

« Tillbaka