Publikationer

Underlagsrapport: 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten och konkurrenskraften avgörande. Rapporten tar upp 11 ställningstaganden för en mer konkurrenskraftig transportregion i Stockholm-Mälarregionen.

« Tillbaka