Publikationer

Underlagsrapport: Framtidens resande

Transportsystemet är under ständig förändring och det är svårt att förutse hur ny teknik och förändrade beteenden kan påverka spelplanen i ett 2030/2050-perspektiv. Det finns således ett behov av att bedriva omvärldsbevakning för att hantera osäkerheter i framtiden och skapa en beredskap inför framtida beslut. En ökad förståelse kring trender och deras möjliga konsekvenser bidrar till mer robusta beslut i den strategiska samhällsplaneringen. Genom att identifiera pågående trender och resonera kring deras konsekvenser för Stockholm-Mälarregionen, erhålls strategisk kunskap som kan vara vägledande i förhållande till redan uppsatta mål. Framtidens resande är en underlagsrapport till Systemanalys 2020.

« Tillbaka