Publikationer

Underlagsrapport: Storregional Godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen – delrapport 1

Väl fungerande godstransporter är grunden i den arbetsdelning och handel som byggt det moderna samhället. Syftet med föreliggande storregionala godsstrategi är att utveckla en samverkan och systemsyn som förbättrar beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Detta för att möta de utmaningar regioner står inför vad gäller tillgången till tillförlitliga, effektiva och hållbara godstransporter.

« Tillbaka