Publikationer

Underlagsrapport: Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen från En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik

Rapporten Storregional kollektivtrafik är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer om framtidens storregionala kollektivtrafik. Underlaget lämnades till den nationella infrastrukturplaneringen som regeringen påbörjade den 25 juni.

« Tillbaka