Publikationer

UniverCITY nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap

UniverCITY Partnerships Conference hölls i Stockholm och Uppsala den 12–14 oktober 2016. Konferensen presenterade strategier, metoder och partnerskap mellan städer, regioner och universitet. Den hade ett deltagande format och fokus låg på att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter. Den här rapporten sammanställer exemplen som presenterades på konferensen och syftar till att ge en inblick i de metoder och strategier som leder till fruktbara partnerskap. Rapporten inkluderar även de utmaningar som de olika partnerskapen stött på.

« Tillbaka