Publikationer

Vad hände med internationaliseringen?

Med denna rapport vill vi belysa hur avgifterna påverkat lärosätena i vår egen region. Vi vill också ge en bild av vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att regionen på kort och på lång sikt är attraktiv att studera i för studenter från hela världen. Rapporten bygger på en enkät riktad till nyckelpersoner vid lärosäten i regionen samt intervjuer med personer med stor betydelse för högskolans framtid i Stockholm – Mälarregionen.

« Tillbaka