Publikationer

Vårt industriella kulturarv i Mälardalen - en vägvisare till industrihistorien

Rapporten är en sammanställning som innehåller över 100 arkiv och museer i Stockholm-Mälarregionen. Allt för att du som önskar forska vidare ska kunna hitta relevanta informationskällor.

« Tillbaka