Bristen på samhällsbyggare i infrastruktursektorn

Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm-Mälarregionen samt i övriga delar av landet är starkt beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Idag råder dock brist på arbetskraft i infrastruktursektorn, vilket innebär att de infrastrukturinvesteringar som planeras både i Stockholm-Mälarregionen och i övriga delar av landet riskerar att hämmas. Rapporten ger nulägesbild av kompetensbristen och vilka konsekvenser bristen på samhällsbyggare kommer få framåt vid planerade infrastrukturinvesteringar.