Effektiva godstransporter

Mälardalsrådet och Trafikverket Region Stockholm och Region Öst har tillsammans bildat ett storregionalt godstransportråd. Effektiva godstransporter är en studie av 15 intermodala logistiknoder i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten bygger på godstransportrådets omfattande intervjuer med noderna. Syftet med arbetet är inte att ställa noder mot varandra, utan att belysa regionens styrkor och svagheter/utmaningar för att möjliggöra ett modalt skifte. En frågeställning är varför det inte sker en (mer omfattande) överflyttning.