Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020

Framtidens resor – Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020 är den politiskt antagna utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transporter. Systemanalysen visar Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastrukturbehov och åtgärder inom kollektivtrafik och godstransporter. Bakom Systemanalysen står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits.

En Nyttoanalys har tagits fram för att visa vilket mervärde som skapas om En Bättre Sits prioriterade åtgärder genomförs fram till 2030. Analysen visar även vilka samhällsnyttor som riskerar att utebli utan finansiering. Nyttoanalysen visar att den samhällsekonomiska nyttan av En Bättre Sits åtgärder uppgår till 96,1 miljarder kronor.