Rekrytering till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Närhet till högre utbildning spelar stor roll för studenters val av högskola. Studenter vars föräldrar saknar högskoleutbildning väljer i högre grad att studera i sin hemregion. De flesta, 87 procent, av dem som studerat vid en högskola i Stockholm-Mälarregionen arbetar i någon av regionens lokala arbetsmarknadsregioner. Högskolans lokalisering har därmed stor betydelse för den regionala kompetensförsörjningen av kvalificerad arbetskraft och för breddad rekrytering av studerande.