Samhällsbyggarnas arbetsmarknad i Stockholm-Mälarregionen

Arbetsmarknaden för samhällsbyggare har växt starkt de senaste 20 åren. Mycket talar för fortsatt tillväxt, men den kan inte tas för givet. Mälardalsrådets En Bättre Matchning presenterar tillsammans med Byggföretagen rapporten Samhällsbyggarnas arbetsmarknad som kartlägger hur behoven i Stockholm-Mälarregionen ser ut i nuläget.