Stockholm-Mälarregionens godstransporter – Ställningstaganden från En Bättre Sits temagrupp

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet. Under 2022-2024 uppdateras den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. En Bättre Sits temagrupp Godstransporter lämnar denna rapport med gemensamma ställningstaganden som underlag till det fortsatta arbetet.