Systemanalys 2020

Framtidens resor. Systemanalys 2020. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Resultatet är Systemanalys 2020. Arbetet har letts av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som till sitt stöd har haft en bred tjänstepersonsrepresentation. Beredningsarbetet i En Bättre Sits sker brett och i nära samspel med regionens län och kommuner (Mälardalsrådets medlemmar) samt akademi och näringsliv.