Utvärderingen av Mälardalsrådets En Bättre Sits process 2018-2020

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i transportpolitiska frågor i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. En historiskt unik process där en stor grupp politiker och tjänstepersoner mejslar fram och enas om gemensamma prioriteringar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Under den senaste perioden har även Gävleborg medverkat i arbetet.

Under processperioden 2018-2020 hölls ett flertal politiska vägvalsdiskussioner, studie­besök och rapportgenomgångar. Över 70 förtroendevalda och nästan lika många tjänstepersoner har ingått i arbetet. En utvärdering av pro­cessperioden har samman­ställts med vetenskaplig bakgrund och röster från processdeltagarna.