Rätt kompetens för arbetsmarknaden

02 september 2021

För att lyckas med framtidens infrastruktursatsningar är det avgörande att människor kan och vill arbeta med frågorna. I Mälardalsrådets strategiska kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning möts högskolor och regioner för att säkra den kompetens som behövs i samhällsbyggandet och klimatomställningen.

– När vi tittade på vilka utbildningar som prioriterades på högskolorna upptäckte vi en viktig svaghet. Vi har den starkaste arbetsmarknadsregionen i Sverige men våra behov av utbildningar stod inte högst på listan. Det ville vi ändra på, säger Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

– Vi kan slita hur mycket som helst med vår nationell plan men har vi inte teknik, pengar och folk så blir inget gjort. Vi har räknat fram att vi förlorar tiotals miljarder om vi inte satsar på utbildningsfrågorna.

Målet för En Bättre Matchning är att skapa en arena för samarbete med lärosäten​ och att gemensam ta fram underlag som ökar kunskapen hos beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå. Gruppen som leds av en politisk styrgrupp har pekat ut tre prioriterade områden: samhällsbyggare inom infrastruktursektorn, pedagogiska yrken med fokus på lärare samt yrken inom data/IT.

Denise Nordström (S), regionstyrelsens ordförande Västmanland, sitter i styrgruppen och har sett positiva resultat av samarbetet.

– Genom En Bättre Matchning har vi uppmärksammat brister som att konkurrens kan uppstå mellan högskolor om att arrangera utbildningar, vilket istället leder till att utbildningar förläggs någon annanstans. Här har vi skapat en arena där det blir bättre samspel. Det är så roligt att se hur universitet och högskolor hittar det gemensamma värdet av samarbete och att rätt kurser finns på rätt skolor. Men också att antalet sökande ökar när utbildningarna bättre matchar samhällets behov.

Kartläggning av kompetensförsörjningen inom läraryrket
I en gemensam satsning för att stärka lärarutbildningarna har en kartläggning gjorts av kompetensförsörjningen inom läraryrket. Totalt medverkade nio regioner, 22 kommuner, nio högskolor och två utbildningsförbund. Där framkom att antalet utbildningsplatser generellt sett är tillräckliga i Stockholm-Mälarregion. Men eftersom mer än en tredjedel av studenterna avbryter sin utbildning i förtid saknas ändå färdigutbildade lärare.

Matilda Hjalte, Mälardalsrådet, presenterade kartläggningen.

– Här behöver vi titta närmare på vilka som lämnar, varför de gör det och i vilket skede av utbildningen. Målet är att vi ska kunna presentera en handlingsplan nästa år, säger Matilda Hjalte, Mälardalsrådet, som presenterade kartläggningen på Mälartinget.

Hon påpekar att siffrorna skiljer sig mycket mellan olika lärarnivåer, men att genomströmningen generellt måste öka.

Förutom att ta fram kunskap har den politiska styrgruppen enats om att vidareutveckla stödet till nya målgrupper av studenter genom exempelvis skrivstöd eller basår. Man vill också stärka förutsättningarna för arbetsintegrerad lärarutbildning där studenterna kan kombinera arbete och studier.