Nyheter

Seminarium 25/11: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens?

Mälardalsrådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket bjuder in till seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Tid: Torsdag 25 november kl 10:00-12:00 Kaffe från 09.30

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Anmälan: Senast den 22 november. Det går även bra att delta digitalt.

Anmäl dig här.

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur försörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget pågår fram till oktober 2022 men redan nu finns förslag på hur digital spetskompetens kan främjas i Sverige.

Förslagen omfattar satsningar på utbildning och forskning, samverkan mellan berörda aktörer, samt hur statistik och prognoser på tillgång och efterfrågan på digital spetskompetens kan utvecklas.

På seminariet deltar bland annat följande representanter från region, kommun, akademi och näringsliv.Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för Mälardalsrådet kompetensförsörjningsarbete En Bättre Matchning och Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Uppsala kommun samt styrelseledamot Mälardalsrådet.Ana Andric, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Johan Blaus, Head of strategic partnerships på KTH, Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör på Region Gävleborg och Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation Örebro universitet.

Upplägg:

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur försörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget pågår fram till oktober 2022 men redan nu finns förslag på hur digital spetskompetens kan främjas i Sverige.

De preliminära förslagen är:

  • FÖRDJUPAT SAMARBETE: inrätta samverkansråd för långsiktigt främjande av digital spetskompetens där rådet bland annat ska bedöma kompetensbehoven och främja attraktivitet för utländska talanger

  • ÖKAD KUNSKAP: Beslutsunderlag för dimensionering och anpassning av utbildningsutbud på kort och lång sikt

  • ÅTGÄRDSFÖRSLAG: innehåller bland andra bildandet av "Center of Excellence”-miljö, utbildningsprogram för re-skilling och modulära utbildningsformer med flexibla antagningsdatum


Under seminariet diskuterar vi Universitetskanslersämbetets och Tillväxtverkets förslag samt ger inspel till det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget.

Välkommen!

Anmäl dig här.