Stefan Fölster: ”Nytänkande kan ge 30 år av ekonomisk utveckling”

29 maj 2024
Infrastrukturutvecklingen och den ekonomiska lägesbilden stod på dagordningen när nationalekonomen Stefan Fölster tecknade bilden av en stark Stockholm-Mälarregionen som kommer tillbaka efter lågkonjunktur och inflationskris. Tillväxtkurvan som följde 90-talets finanskris har brutits, men han menar att en ny vändning är på väg.
Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Better Future Economics. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

– Utgångsläget i dag är bättre än efter 90-talets finanskris. Utan jättestora kostnader, men med nytänkande och reformer, kan vi få 30 år av god ekonomisk utveckling – och hela den utvecklingen kommer ske med Mälardalen som spindeln i nätet, säger Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Better Future Economics.

Regleringar och tillståndsprocesser hindrar tillväxten
Stefan Fölster menar att regleringarna och tillståndsprocesser inom bland annat energi-, bygg- och transportsektorn hindrar Sveriges tillväxt. För drygt ett år sedan fick Fölster i uppdrag att räkna på effekten av regleringar som införts i Sverige, men som enligt forskningen inte ger någon effekt eller till och med är kontraproduktiva.

Stefan Fölster på Mälartinget.

– Om vi avskaffade dessa regleringar skulle det på sikt innebära sänkta priser för konsumenterna med 13,6 procent, vilket motsvarar nästan hela inflationschocken.

Tillståndsprocesserna bromsar svenska städers utveckling och Sverige blir omsprunget av andra länder. Till exempel har Stockholm på drygt 15 år fallit från sjätte plats till 43:e i The Economist ranking av ”liveability” i stora städer världen över.

– Stockholm har inte blivit mycket sämre, utan det är snarare så att andra städer blivit betydligt bättre och gått om. I det här indexet är infrastrukturen en viktig del.

Pålitliga transporter avgörande för regionens attraktivitet
Pålitligheten i städernas och regionernas transportsystem kommer att vara avgörande för attraktiviteten när företag och internationella talanger väljer plats för sin etablering.

– Pålitligheten har blivit mycket mer värdefull nu när många fler jobbar hemifrån. Det är först när man ska till ett viktigt möte som man lämnar hemmet och då är förseningar en stor förlust. Pålitligheten bör vara en ledstjärna och då gäller det att satsa på underhåll och förstärkt kapacitet i Stockholm-Mälarregionens transportsystem, menar Stefan Fölster.

Stefan Fölster betonar även vikten av att våga gasa i stället för att ställa sig på bromsen.

– För att utveckla vårt välstånd behövs en smartare transportinfrastruktur som kan svara upp mot kraven på elektrifiering, minskade utsläpp och högre leveranstakter. Människor måste kunna resa och pendla till jobbet och gods måste komma fram.