Start / Mälardalsrådets stipendium

Mälardalsrådets stipendium

Sök Mälardalsrådets stipendium!

Studenter eller studentföreningar som har bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.

Sök senast 8 april!

Mälardalsrådets stipendium delas ut under 2020 till studenter eller studentföreningar som har bidragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion genom exempelvis:

  • Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter
  • Utbildning eller andra kunskapshöjande insatser som har bidragit till kunskap och erfarenhetsutbyte. Exempelvis projekt eller mötesplatser som syftar till att öka samarbeten mellan olika typer av aktörer och/eller individer i Stockholm-Mälarregionen.

Både enskilda individer och en grupp av studenter i exempelvis en studentförening kan nomineras.

För att vara aktuell för stipendiet måste den nominerade vara inskriven student på, eller som förening tillhöra, ett lärosäte i något av de nio länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Dalarna och Gotland.

Stipendiet kommer att delas mellan ett antal mottagare.

Se här för mer information om nominering och kriterier.

Har du någon fråga? Kontakta joanna.szyfter@malardalsradet.se